Nota legal

INFORMACIÓ COMPLETA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE THINKINPRESS, S.C.C.L.

Responsable
THINKINPRESS, S.C.C.L. (“THINKINPRESS”) NIF F-65102808, amb domicili social en Passeig Pere III, nº 80 – Pral. 08241-MANRESA (Barcelona-España). Les dades de contacte del representant del Responsable són els següents: Telf.: (34) 935 66 94 84. E-mail: thinkinpress@thinkinpress.com; Web: http://www.thinkinpress.com/

Finalitat
Hi ha tres possibles finalitats que poden donar-se individual o conjuntament. Són les següents: (A) en el supòsit de les dades personals dels treballadors, gestionar de forma directa o indirecta les nòmines i el compliment de les obligacions legals; (B) en el supòsit de clients i proveïdors, desenvolupar la normal relació comercial amb aquests; (C) en el supòsit de les imatges captades per les càmeres de seguretat, perquè l’empresa de seguretat externa vetlli per la mateixa quant a accessos i interiors de THINKINPRESS. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació de què es tracti i durant el temps necessari que permeti i/o obligui la Llei, sense perjudici del dret de supressió i uns altres, tractats més endavant, que tenen els titulars d’aquestes dades personals. No es realitzaran perfils dels titulars de dades.

Legitimació
Consentiment dels titulars de les dades personals i en cas de candidats, les empreses de selecció de personal.

Destinataris
La pròpia THINKINPRESS i les empreses auxiliars (gestió de nómines, comptabilitat, seguritat) de THINKINPRESS.

Drets
Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició a tractament. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si THINKINPRESS està tractant dades personals que el concerneixi. Els titulars de les dades personals tenen dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de tractament de les seves dades, en aquest cas THINKINPRESS només els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També en alguns supòsits i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris i titulars de les dades podran oposar-se al tractament de les seves dades. THINKINPRESS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Tots aquests drets es podran exercitar davant el Responsable a través de les diverses formes de contacte escrit establertes més amunt. Així mateix, els usuaris podran, en determinades circumstàncies, plantejar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades, podent informar-se en www.agpd.es.

Procedència
El propi usuari, amb les seves dades i amb l’acceptació de les cookies en navegar pel lloc web abans indicat. Les dades són generalment facilitades pels usuaris a través del lloc web de THINKINPRESS o en paper material. Els usuaris subministradors de les dades són responsables de la veracitat de les dades facilitades.

Legislació Aplicable
Tot l’anterior està exposat conforme a la “Legislació Vigent” que comprèn de forma principal, el Reglament UE-679/2016 i la Llei espanyola que ho traslladi i, després del 25/05/2018, la part de la LOPD espanyola i el seu Reglament de desenvolupament que encara continuïn vigents.