FARMA SPECIALIZED LICENSED SOFTWARE

ESKO WEBCENTER

COMPLIMENT DE TERMINIS DE LLIURAMENT

CONTROL

CENTRALITZACIÓ DE
TOT EL PROCÉS

FLUX DE TREBALL
FLUID I EFICAÇ

PREVENIR ERRORS

TRAÇABILITAT

CAPACITAT DE GESTIÓ

CONTROL. RAPIDESA. EFICIÈNCIA. CENTRALITZACIÓ.

VEURE I VERIFICAR
APROVAR/REBUTJAR
COMPARAR VERSIONS
MULTIPLE USER ACCESS
  • Live feedback
  • Organitzat/Classificat
  • Segur
  • Interacció constant
  • Across-departments access
  • Location independent access
  • Resposta ràpida
Logo We Get This Done