FARMA SPECIALIZED LICENSED SOFTWARE

ESKO WEBCENTER

DÁTAÍ SEACHADTA A CHOMHLÍONADH

SMACHT

GACH PRÓISEAS A LÁRÚ

SREABHADH OIBRE ATÁ
FEIDHMIÚIL, GAN STRÓ   

TEACHT ROIMH EARRÁIDÍ

INRIANAITHEACHT

CUMAS RIARTHA

SMACHT. ÉASCAÍOCHT. FEIDHMIÚLACHT. LÁRÚ.

FEIC IS FÍORAIGH
FAOMH/DIÚLTAIGH
LEAGANACHA A CHUR I GCÓIMHEAS
MULTIPLE USER ACCESS
  • Live feedback
  • In ord / Rangaithe
  • Sábháilte
  • Idirghníomhaíocht leanúnach
  • Across-departments access
  • Location independent access
  • Freagra gan mhoill
Logo We Get This Done